Service and Quality for your Lab

Some cookies are necessary for this site to work properly and will be stored temporarily on your computer and disappear when you close your browser. Cookies are also used so that you will have a better experience as a visitor to this website. Not allowing cookies may prevent you from using certain parts of this website.

Therefore we would like to place cookies on your device in order for this website to function in the way that we intended.

GeSiM MicroCP för mycket små strukturer

GeSiM har gjort det igen. Först på plan med en printer du har råd med som kan använda PDMS stämplarför att göra imprinting och kontaktprintning med en otrolig precision. Strukturerna kan vara så små som 100 nm. Just det: 0,1 µm !

GeSiM har gjort det igen. Först på plan med en printer du har råd med som kan använda PDMS stämplarför att göra imprinting och kontaktprintning med en otrolig precision. Strukturerna kan vara så små som 100 nm. Just det: 0,1 µm !

Snarlik teknik finns, men inte i den här (lilla) skalan och till detta pris. Våra "konkurrenters" instrument kostar många miljoner. Den här kostar omkring 500 tkr.

Ni behöver printern och en eller fler "masters", vilka är mallarna som man sedan använder för att skapa stämplar i Polydimetylsiloxan. Ni laddar instrumentet med upp till fyra stämplar åt gången. Printern plockar upp en stämpel, sköter infärgning (inking) automatiskt, torkar stämpeln och applicerar materialet på er provyta.

Ett problem med PDMS-tryck är något som kallas "roof collapse": strukturen förstörs av trycket. Det harGesim löst genom att inte skapa en kompakt stämpel, utan ett membran som kan göras konvex med tryckluft. Det gör också att man eliminerar risken att få luftbubblor att fastna mellan stämpel och substratyta. Man har total kontroll över trycket mot ytan.

Tekniken är så pass ny så instrumentet kommer säkert att hitta fler användningsområden än vi räknat med. Den har utvecklats för att kunna studera celldifferenciering och signalsubstansers effekt på celler. Men jag kan redan nu se att det borde finnas massor med andra tillämpningområden. Vad får Du för idéer? Ring så diskuterar vi!

Print Email

Address

Chemical Instruments AB (CiAB)
Grevgatan 13 4tr
114 53 Stockholm
Sweden

Contact

Phone +46 8 544 81 260
Fax +46 8 7675302
E-mail info@ciab.se

Payment information

Org.no: 556370-0912
VAT-no: SE556370091201
Bankgiro account: 5640-0666
SWIFT: SWEDSESS
Bank: Swedbank