Service and Quality for your Lab

Some cookies are necessary for this site to work properly and will be stored temporarily on your computer and disappear when you close your browser. Cookies are also used so that you will have a better experience as a visitor to this website. Not allowing cookies may prevent you from using certain parts of this website.

Therefore we would like to place cookies on your device in order for this website to function in the way that we intended.

Bio-Nobile QuickPick Protein Kits

Bio-Nobiles QuickPick kits finns för flera olika behov. Varje sort finns att tillgå för mellan 8 och 96 prover, samt för storprepar. Varje kit kommer med de nödvändiga lösningarna och Du köper det antal spetsar du behöver.

Bio-Nobiles QuickPick kits finns för flera olika behov. Varje sort finns att tillgå för mellan 8 och 96 prover, samt för storprepar. Varje kit kommer med de nödvändiga lösningarna och Du köper det antal spetsar du behöver.

QuickPick GST isolerar glutationtaggat protein och QuickPick IMAC isolerar Histidintaggat protein genom metallaffinitet. QuickPick DEAE har en svag anjonbytarmassa på ytan och QuickPick CM en svag katjonbytare: dessa är perfekta för fraktionering av protein inför 2D-PAGE.

Om du vill prova PickPen-tekniken så be om ett öppet köp på en PickPen 1M (se denna produkt) och köp ett demo-kit. Om du inte är nöjd hinner du lämna tillbaks "pennan". Men vi tror nog att Du kommer vilja behålla den!

Print Email

Address

Chemical Instruments AB (CiAB)
Grevgatan 13 4tr
114 53 Stockholm
Sweden

Contact

Phone +46 8 544 81 260
Fax +46 8 7675302
E-mail info@ciab.se

Payment information

Org.no: 556370-0912
VAT-no: SE556370091201
Bankgiro account: 5640-0666
SWIFT: SWEDSESS
Bank: Swedbank