Service and Quality for your Lab

Some cookies are necessary for this site to work properly and will be stored temporarily on your computer and disappear when you close your browser. Cookies are also used so that you will have a better experience as a visitor to this website. Not allowing cookies may prevent you from using certain parts of this website.

Therefore we would like to place cookies on your device in order for this website to function in the way that we intended.

Telstar CAM, Ultrafiltrerad Luft Impulsions modul

...

TELSTAR CAM-serien LAF-TAK är en ultrafiltrerad luftimpulsionsmodul som skapar slutna arbetsytor med ren steril luft med hjälp av en filtrerad laminär flödesproscess. Det laminära flödets arbetsyta skall placeras i en miljö där cGMP föreskrivs.

Arbetsprincip:

Med hjälp av det ultrafiltrerade laminära luftflödet sveper ett vertikalt nedåtgående flöde inom LAFTAKET. Luftflödet går från taket till golvet i ett paralellt mönster med enhetligt utlopp vilken tar med sig alla förorenande partiklar och fördriver dem uner plastgardinen till utsidan. Den ultrafiltrerade luften skapar ett övertryck i förhållande till luften utanför vilket säkerställer att kantminerande partiklar kan sprida sig till det skyddade området.

blavik2 s

Print Email

Address

Chemical Instruments AB (CiAB)
Grevgatan 13 4tr
114 53 Stockholm
Sweden

Contact

Phone +46 8 544 81 260
Fax +46 8 7675302
E-mail info@ciab.se

Payment information

Org.no: 556370-0912
VAT-no: SE556370091201
Bankgiro account: 5640-0666
SWIFT: SWEDSESS
Bank: Swedbank