Service and Quality for your Lab

Some cookies are necessary for this site to work properly and will be stored temporarily on your computer and disappear when you close your browser. Cookies are also used so that you will have a better experience as a visitor to this website. Not allowing cookies may prevent you from using certain parts of this website.

Therefore we would like to place cookies on your device in order for this website to function in the way that we intended.

PAMAS S40, partiklar i viskös vätska. Bärbar

Detta är verktyget för dig som vill mäta partiklar i oljor ute på fältet.

Detta är verktyget för dig som vill mäta partiklar i oljor ute på fältet. En lätt och enkel bärbar enhet där du kan läsa av data direkt och/eller spara data för att tanka ner i en dator när du är tillbaks.

Hydraulisk olja/vätska, isoleringsolja, turbinolja, växellådsolja, motorolja... både vattenbaserade och organiska lösningar. Genom att kontrollera mängd och storlek på partiklarna i vätskan kan t.ex. slitage upptäckas tidigt så att man hinner byta olja INNAN olyckan är ett faktum. Maskinerna kan få ett mycket längre liv.

PAMAS har satt stor vikt på att utveckla sina sensorer, vilket gör dem helt enastående: du får ett mycket stort mätspann och du kan oftast även klara att mäta dina prover utan att späda dem, vilket är extra intressant om partiklarna är lösliga!

Instrumentet mäter antal partiklar via åtta kanaler med hög känslighet.

  • Enligt ISO 4406:1999 4µm(c), 6µm(c), 14µm(c), baserat på ISO 11171:1999 kalibrering
  • Enligt ISO 4406:1987 (2µm), 5µm, 15µm baserat på ISO 4402 kalibrering
  • Kompatibelt med ISO 4406:1999, SAE AS 4059D, ISO 4406:1987, NAS 1638

Prover kan tas utan tryck eller med tryck upp till 420 bar. Enastående prestanda!

Print Email

Address

Chemical Instruments AB (CiAB)
Grevgatan 13 4tr
114 53 Stockholm
Sweden

Contact

Phone +46 8 544 81 260
Fax +46 8 7675302
E-mail info@ciab.se

Payment information

Org.no: 556370-0912
VAT-no: SE556370091201
Bankgiro account: 5640-0666
SWIFT: SWEDSESS
Bank: Swedbank