Service and Quality for your Lab

Some cookies are necessary for this site to work properly and will be stored temporarily on your computer and disappear when you close your browser. Cookies are also used so that you will have a better experience as a visitor to this website. Not allowing cookies may prevent you from using certain parts of this website.

Therefore we would like to place cookies on your device in order for this website to function in the way that we intended.

PAMAS SVSS, partiklar i lättflytande vätska

Detta är instrumentet för dig som vill mäta partiklar i vätskor med låg viskositet: infusionslösningar och andra parenterala vätskor, rena vätskor såsom vattenprover och suspensioner.

Detta är instrumentet för dig som vill mäta partiklar i vätskor med låg viskositet: infusionslösningar och andra parenterala vätskor, rena vätskor såsom vattenprover och suspensioner. Du kan använda riktigt små mängder (ner till 250µl!) och handhavandet är busenkelt.

PAMAS har lagt stor vikt på att utveckla sina sensorer, vilket gör dem helt enastående: du får ett mycket stort mätspann och du kan oftast även klara att mäta dina prover utan att späda dem, vilket är extra intressant om partiklarna är lösliga!

Du kan mäta partiklar från 1µm till 250µm och din suspension kan ha hela 200 000 partiklar/ml! Kalibrering kan göras enligt ANSI/NFPA T2.9.6R1-1990, ASTM F 658-80 och mjukvaran är 21 CFR Part 11 Compliant.

Print Email

Address

Chemical Instruments AB (CiAB)
Grevgatan 13 4tr
114 53 Stockholm
Sweden

Contact

Phone +46 8 544 81 260
Fax +46 8 7675302
E-mail info@ciab.se

Payment information

Org.no: 556370-0912
VAT-no: SE556370091201
Bankgiro account: 5640-0666
SWIFT: SWEDSESS
Bank: Swedbank