top of page

Laboratorieutrustning

Service och kvalitet för ditt labb

Analysinstrument av hög kvalitet och servicenivå - med CIAB

CiAB erbjuder förutom produkter med hög kvalitet en hög servicenivå. För service av dina analysinstrument, kan Du antingen skicka in instrumentet till oss, eller så kan vår specialutbildade personal hjälpa Dig på plats. Vi kan även erbjuda serviceavtal enligt Dina önskemål. Du vet säkert att ett instruments livslängd kan förlängas avsevärt med regelbunden förebyggande service. Läs mer om detta under Service & Support och kontakta gärna vår serviceavdelning för ytterligare information.

Flera av våra medarbetare inom företagets har tidigare varit forskare, däribland undertecknad, vilket borgar för en god förståelse av forskningens villkor. Vår målsättning är att på ett personligt sätt hjälpa Dig till det bäst passande analysinstrumentet för just Din verksamhet. Chemical Instruments står för kompetens, långsiktig tillförlitlighet, trygghet och omtanke samtidigt som vi ofta erbjuder den senaste spjutspetsteknologin. CiAB har tilldelats tripple-A för högsta kreditvärdighet.

Vi försöker göra lite mer för våra kunder.

Service för er laberatorieutrustning

Vi erbjuder flera olika typer av servicekontrakt som passar just era behov. Våra tekniker är specialutbildade hos våra leverantörer och utbildas fortlöpande på nya produkter och ny teknik. Vi håller kurser inom flera olika tekniker och hjälper gärna till med vårt applikationskunnande. Servicearbetet kan utföras på plats hos er som kund eller på vårt servicecenter.

Petri Dish
Petri Dishes

Produkter från de bästa leverantörerna

CiAB erbjuder förutom produkter med hög kvalitet en hög servicenivå. För service av dina analysinstrument, kan Du antingen skicka in instrumentet till oss, eller så kan vår specialutbildade personal hjälpa Dig på plats. Vi kan även erbjuda serviceavtal enligt Dina önskemål. Du vet säkert att ett instruments livslängd kan förlängas avsevärt med regelbunden förebyggande service. Läs mer om detta under Service & Support och kontakta gärna vår serviceavdelning för ytterligare information.

Micromeritics

Micromeritics is the world’s leading supplier of high-performance systems to characterize particles, powders and porous materials with a focus on physical properties, chemical activity, and flow properties. Our industry-leading technology portfolio includes: pycnometry, adsorption, dynamic chemisorption, intrusion porosimetry, powder rheology, activity testing of catalysts, and particle size.

Laboratory
Kontakt
bottom of page