top of page

Micromeritics

Micromeritics är världens ledande leverantör av högpresterande system för att karakterisera partiklar, pulver och porösa material med fokus på fysikaliska egenskaper, kemisk aktivitet och flytegenskaper. Vår branschledande teknologiportfölj inkluderar: pyknometri, adsorption, dynamisk kemisorption, intrångsporosimetri, pulverreologi, aktivitetstestning av katalysatorer och partikelstorlek.

bottom of page