Micromeritics

Micromeritics är världens ledande leverantör av högpresterande system för att karakterisera partiklar, pulver och porösa material med fokus på fysikaliska egenskaper, kemisk aktivitet och flytegenskaper. Vår branschledande teknologiportfölj inkluderar: pyknometri, adsorption, dynamisk kemisorption, intrångsporosimetri, pulverreologi, aktivitetstestning av katalysatorer och partikelstorlek.